Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Friss hírek

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETE

114/2019. (III. 28.) Kt. számú

határozata

Városi sportlétesítmények használati szabályzatairól

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

I.Jóváhagyja a jelen határozat 1-4. sz. mellékleteit képező Városi sportlétesítmények használati szabályzatait, az abban foglalt tartalommal, és hozzájárul az abban meghatározott díjtételek alkalmazásához 2019. április 1-jétől. 

II.Az új használati szabályzatok hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a korábbi, érvényben lévő 269/2014 (XII.11.) KT. sz. és 256/2015. (XI. 26.) KT. sz. határozatokkal elfogadott használati szabályzatokat. 

III.         Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Városi Kincstár vezetőjét.

IV. Felkéri a Városi Kincstár vezetőjét, hogy a használati szabályzatokat az adott sportlétesítményekben jól látható helyen függessze ki a látogatók tájékoztatása céljából. 

Határidő: azonnal illetve 2019. április 1.                                        Felelős: Szőke Zoltán